Tháng: Tháng Mười Một 2019

Làm ngày chủ nhật tính lương thế nào? Quy định mà người lao động nên biết

Mô tả: Làm ngày chủ nhật tính lương như thế nào? Theo quy định, ngày chủ nhật có phải là ngày nghỉ của mọi người lao động hay không? Đừng bỏ lỡ bài viết này nhé!

Mức lương thưởng là một trong những yếu tố rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng làm việc cũng như năng suất của người lao động. Nếu họ nhận thấy mức lương được hưởng tương ứng với công sức bỏ ra, thì họ sẽ cảm thấy hài lòng và làm việc tốt hơn. Ngược lại, nếu mức lương quá thấp so với trách nhiệm phải làm thì người lao động rất dễ chán nản và thậm chí là bỏ việc.

Thế nên trước khi bắt đầu làm việc tại bất kỳ một doanh nghiệp nào, người sử dụng lao động phải thông báo cho nhân viên biết mức lương bình thường, mức lương làm thêm tăng ca vào những ngày nghỉ, làm ngày chủ nhật tính lương như thế nào giúp người lao động có thể nắm rõ được những quyền lợi về lương thưởng của mình, tránh trường hợp khiếu nại trong quá trình làm việc.

Quy định về ngày nghỉ của người lao động hàng tuần

Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2012, điều 110, quy định về ngày nghỉ hàng tuần của người lao động như sau:

“Khoản 1: Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần, người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất 04 ngày.

Khoản 2: Người sử dụng lao động có quyền sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.”

Theo đó, mỗi công ty sẽ có quyền cho phép người lao động nghỉ vào bất kỳ ngày nào trong tuần, không bắt buộc là ngày chủ nhật. Tuy nhiên, công ty phải thông báo cho người lao động nhằm giúp họ biết được mình sẽ được nghỉ ngày nào trong tuần.

Thế nên, nếu công ty của bạn có làm việc vào ngày chủ nhật thì việc đi làm vào ngày này là bắt buộc đối với tất cả nhân viên. Ngược lại, công ty sẽ sắp xếp cho người lao động nghỉ vào một ngày khác trong tuần theo đúng quy định của luật lao động.

Làm ngày chủ nhật lương tính lương như thế nào?

Tuy nhiên, nếu ngày chủ nhật là ngày nghỉ định kỳ của cả công ty, nhưng người lao động vẫn phải đi làm thì tiền lương hôm đó sẽ được tính theo quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư 23/2015/NĐ-CP với nội dung như sau:

“Tiền lương làm thêm ngoài giờ = Tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 200% x số giờ làm thêm” => người lao động sẽ nhận được số tiền làm việc tăng ca của mình.

Ngược lại, nếu ngày chủ nhật là ngày đi làm tại công ty, và công ty quy định ngày nghỉ khác trong tuần thì người sử dụng lao động sẽ không phải trả bất kỳ một khoản lương tăng ca nào, mà chỉ tính lương như ngày đi làm bình thường.

Thế nên, trước khi làm việc tại một công ty nào, bạn nên nắm rõ được quy định ngày làm bình thường và ngày nghỉ của công ty trong tuần. Qua đó, giúp người lao động sắp xếp được công việc của mình một cách hợp lý vừa đảm bảo được quyền lợi cá nhân về lương khi làm thêm ngoài giờ.

Một số những quy định về tiền lương làm tăng ca cho người lao động

Đối với những người lao động làm việc tăng ca, làm ngoài giờ, họ sẽ được nhận những mức lương được tính cao hơn mức bình thường, cụ thể được quy định tại điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

“Khoản 1: Người lao động làm việc thêm giờ sẽ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

Vào ngày thường, ít nhất 150%

Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất 200%

Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất 300%, chưa kể tiền lương ngày nghỉ, ngày lễ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Khoản 2: Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Khoản 3: Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Dựa vào những thông tin trên, chắc chắn người lao động đã hiểu rõ được quyền lợi của mình khi làm thêm tăng ca, làm ngày chủ nhật được tính lương như thế nào cũng như những quy định khách về tiền lương.