Quy định về thời gian thử việc của người lao động

Trước khi đi làm chính thức, người lao động cần phải nắm rõ những quy định về thời gian thử việc, tiền lương… vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của mỗi người khi làm việc tại các doanh nghiệp.

Quy định về thời gian thử việc

Trước khi trở thành nhân viên chính thức, mỗi người lao động phải trải qua thời gian thử việc tại công ty. Thông qua đó người sử dụng lao động sẽ xem xét nhân viên có đáp ứng được những yêu cầu công việc được giao hay không. Đối với người lao động thì họ sẽ biết được mình có phù hợp với công việc không. Trước khi bắt đầu thử việc, nhân viên sẽ được ký kết hợp đồng thử việc với công ty.

Vậy thời gian thử việc của người lao động là bao lâu? Cụ thể, theo điều 27 Bộ luật Lao động quy định về thời gian thử việc như sau:

“Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

Khoản 1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

Khoản 2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

Khoản 3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận.”

Theo đó, tùy vào công việc và trình độ chuyên môn của bạn, mỗi công ty sẽ đưa ra những quy định về thời gian thử việc khác nhau.

Quy định về thông báo kết quả thử việc cho người lao động

Khi gần hoàn thành thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thông báo về kết quả thử việc cho người lao động. Cụ thể được quy định tại Điều 7 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Bộ luật Lao động ban hành:

“Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.”

Quy định về tiền lương trong quá trình thử việc

Tiền lương trong quá trình thử việc phải có sự thỏa thuận của cả hai bên, bao gồm người lao động và người sử dụng lao động, tiền lương ít nhất bằng 85% mức lương của công việc đó.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thử việc

Đối với người sử dụng lao động có những quy định về thời gian thử việc khác với quy định của Bộ luật Lao động, sẽ phải chịu các mức xử phạt vi phạm hành chính.

“Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây: yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ; không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật.

Đọc bài: Chọn ngành nghề phù hợp với bản thân

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với công việc; thử việc quá thời gian quy định; trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương công việc đó; kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc trả đủ 100% tiền lương của công việc đó cho người lao động đối với hành vi: yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ; yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc; thử việc quá thời gian quy định; trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.”

Quy định về thời gian thử việc của người lao động đã được ban hành rõ trong Bộ luật lao động. Các bạn nên tìm hiểu để biết được những quyền lợi của mình khi làm việc tại các công ty nhé!